adonyi ovi kezd

Óvodai beiratás a 2021/2022-es nevelési évre

gyerekek5

 

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról a 2021/2022-es nevelési évre


Adony Város Önkormányzata Polgármesterének 42/2021. (III. 22.) határozata alapján Adonyban a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja

2021. április 26. (hétfő) és 2021. április 27. (kedd).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésben vesz részt.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás elektronikus úton történik.

Az Adonyi Hóvirág Óvoda, az Adony városában állandó lakcímmel rendelkező gyermekeket, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, automatikusan felveszi.

Ha a szülő a kötelező körzetes óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. A felvételről az intézmény levélben értesíti a szülőket.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Kérjük Önöket, hogy ettől függetlenül telefonon vagy e-mailben (lehetőleg e-mailben) vegyék fel a kapcsolatot az óvodával és jelezzék szándékukat:

Telefon: 06/25/504-465, 504-466, vagy 06/70/ 365-13-83.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Azok a szülők, akiknek gyermeke augusztus 31. után született, de 2021 év során betölti a 3. életévét és igénybe szeretné venni az óvodai ellátást, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldhetik jelentkezésüket. Erre a célra kérjük kitölteni az Óvodai felvételi kérelem c. nyomtatványt. (A hirdetmény 1. sz. melléklete tartalmazza.)

A felvételre a fennmaradó szabad helyek függvényében van lehetőség.Felmentés kérése, a kötelező óvodakezdés elhalasztása

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.
A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Külföldön való tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.
A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest, Pf. 19.


A koronavírussal történő fertőzés megelőzése érdekében az óvodai beiratkozással kapcsolatos kérdésekben kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon és érdeklődjön.

Steinmann Katalin
intézményvezető

Telefon: 06-25-504-465; 504-466; 06/30- 365-17-69

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

                                                                                                                          1. melléklet

Óvodai felvételi kérelem

A gyermek neve:

 

Születési helye, ideje:

 

Gyermek lakcíme:

 

Lakcíme:

 

Tartózkodási hely címe:

 

Gyermek TAJ száma:

 

Állampolgársága:

 

Bölcsődei ellátásban részesül?

Igen   -       Nem

Óvodai ellátásban részesül?

Igen   -       Nem

Apa neve:

 

Telefonszáma:

 

E-amil címe:

 

Anya leánykori neve:

 

Telefonszáma:

 

E-mail címe:

 

Testvérek keresztneve és kora:

 

Az elbíráláskor figyelembe vehető egyéb, különös indok felsorolása:

pl. egészségügyi ok, egyedülálló szülő, családi probléma, nehéz munkakör stb.

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint nyilatkozom, hogy a felvételi kérelemmel a gyermek másik szülője/gondviselője is egyetért.

Adony, 2021. …………………………………….                             ……………………………………………………..

                                                                                                                       szülő aláírása

A weboldalunk működtetése során sütiket használunk és adatokat kezelünk. A "Tovább" gombra kattintással olvashatja el a sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkat és az adatkezelési tájékoztatónkat!