Óvodánk bemutatkozik

Általános adatok
 
Neve: Adonyi Hóvirág Óvoda
Címe: 2457 Adony, Rákóczi u. 26.
Tel/fax számai: 06-25-504-465; 504-466; 06-70-365-1383
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
OM azonosító: 029917

Alapfeladata:
•    Óvodai nevelés,
•    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
•    Óvodai intézményi étkeztetés.

Alapító: Adony Város Önkormányzata
Fenntartó szerve: Adony Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Alapítás éve: 1999.09.01.

Maximális befogadóképesség: 128 fő
Óvodai csoport száma: 6

Engedélyezett közalkalmazotti létszám: 23 fő
Engedélyezett pedagógus létszám: 12 fő
•    Óvodavezető: 1 fő
•    Óvodapedagógus: 11 fő
•    Gyógypedagógus: 2 fő (megbízás)
Egyéb alkalmazotti létszám: 11 fő


Az intézmény környezetének rövid bemutatása

Az Adonyi Hóvirág Óvoda a város egyetlen óvodája, fenntartója Adony Város Önkormányzata.
Az intézmény a város központjában található a Rákóczi utca 26 sz. alatt, a Zíchy kúria közvetlen szomszédságában, a templom és az iskola közelében.
Óvodánk Zichy Lívia grófnőnek köszönhetően 1892-ben nyitotta meg kapuját.
Napjainkban az óvoda 6 csoporttal működik, a gyermekek nevelését-oktatását 12 fő óvodapedagógus látja el, az ő munkájukat segíti 2 fő pedagógiai asszisztens, 6 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhalány.
Az óvodások létszáma 145 fő, a csoportok létszáma 19-30 fő között mozog.
Csoportszobáink egyediek, szépek, hangulatosak, a csoportban dolgozó óvónők ízlésvilágát tükrözi. Minden csoportban található TV, videó, DVD, CD lejátszó. Az idén projektort vásároltunk, fix és hordozható vetítővásznakat vettünk, laptop segítségével a foglalkozásainkat még színesebbé és érdekesebbé téve.
Az épület adottságai miatt – sajnos - nincs minden csoportnak fürdőszobája és öltözője, de  egy kis szervezéssel és odafigyeléssel a probléma megoldható.
Minden pedagógus rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, ebből 3 fő szakvizsgázott pedagógus, 1 fő mérés - értékelés szakirányon, 1 fő preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság, és családvédelem pedagógiai - pszichológiai módszertani ismeretei, differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek szakirányon, 1 fő közoktatás vezető.
A nevelőtestület tagjai szakmailag jól felkészült, állandó önképzésre, tanulásra nyitott nevelői közösség. Képzéseink profilja a gyermekek fejlesztésének lehetőségeit szolgálja.
Az óvodai élet tevékenységformáin kívül a pedagógusok zene-ovi foglalkozást, anyanyelvi játszóházat, német néptáncot valamint játékos mozgásfejlesztést is szerveznek a gyermekek számára.
A szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés nagyon fontos számunkra, mert hisszük, hogy csak együtt tudunk eredményesen dolgozni.
Szerencsések vagyunk, mert az óvoda udvara része a Zichy kúria parkjának, így több évszázados fával is büszkélkedhetünk. Udvarunk két részre osztható, a fenti rész a befogadó udvar, a picik részére alakítottunk ki. Az udvari játékaink is a 2,5 - 3 éves korcsoport igényeit
szolgálja. A lenti udvar a nagyobbak birodalma, a játékeszközöket a nagyok mozgásfejlesztésének szükségleteit figyelembe véve vásároltuk.

 

Küldetésnyilatkozatunk

 • A legfontosabbnak tartjuk, hogy gyermekeik otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és biztonságot adó környezetben nevelődjenek.
 • Fő törekvésünk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az együttélés szokásait, meg tanuljanak figyelni, - alkalmazkodni, – együtt érezni egymással, miközben tolerálják a másságot.
 • A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal hozzásegítjük gyermekeiket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez, tapasztalathoz jussanak.
 • Nagy hangsúlyt fordítunk a játék élményszerű és örömkeltő feltételeinek megteremtésére, hiszen általa ismerkednek meg a való világ csodáival, amely egyben tükörképe mindazoknak a tapasztalatoknak, amelyet a gyermek átélt s a játék nyelvén megfogalmazott.
 • A személyiségfejlesztés során tiszteletben tartjuk gyermekeik egyéni különbségeit, figyelembe vesszük életkorukhoz igazodó szükségleteit, hogy megterhelés nélkül készíthessük fel őket az az iskolai életmódra.
 • Céljaink eléréséhez szükségünk van a partnereink támogatására, hiszen csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani gyermekeiket, hogy biztosan eligazodjanak a világ valóságában.
 • Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.

Gyermekképünk
 
A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki személyiség kibontakoztatásán keresztül, a befogadás az esélyteremtés az esélyegyenlőségek megteremtése érdekében:
 • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését,
 • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozását, fejlesztését fontos feladatunknak tekintjük,
 • ezért fejlesztési stratégiánk kimunkálásában minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést. Ebből következően:
 • gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik,
 • az iskola-óvoda átmenet megkönnyítésére,
 • elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását és az ezzel kapcsolatos előítéletek lebontását,
 • biztosítva a szabad játék kitüntetett szerepét.

Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik:
 • szeretik és megbecsülik a szépet;
 • megismerik az erkölcsi értékeket;
 • nyitottak a társas kapcsolatokra;
 • képesek kitartásra;
 • megtanulják eltűrni a kudarcot;
 • beszédükben megjelenik az anyanyelvi kultúra;
 • alkalmazkodnak közösségükhöz;
 • szívesen tevékenykednek;
 • elfogadják egymás különbözőségét.

Óvodaképünk

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális feltételeit, az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlesztését. Az óvoda tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását és az emberi értékek közvetítését.
 • Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermekek be-óvodáztatásától az iskolába lépéséig.
 • Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a szabad játék lehetőségét.
 • Az intézménybe beíratott gyermekek számára megteremti az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkört.
 • Funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók.
 • Közvetetten segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 •  Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével, a dolgozók személyes példájukkal segítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
 • Az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.
 • A nemzetiséghez etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
 • Beszélő környezetével biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a mindennapi anyanyelvi és értelmi nevelést és fejlesztését.
A weboldalunk működtetése során sütiket használunk és adatokat kezelünk. A "Tovább" gombra kattintással olvashatja el a sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkat és az adatkezelési tájékoztatónkat!