adonyi ovi kezd

Iskolai beiratkozás

ballagk

 

Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2457 Adony Rákóczi F. u. 39. Tel/fax: 25/231-020 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
OM azonosító: 030085

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!


Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.


Belépés szülőknek, akik még nem rendelkeznek belépési jogosultsággal (még nem jár iskolánkba gyermekük)
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
 bejelentkezés gomb (jobbra fent)
 ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük, kattintson ide…katt
 adatok kitöltése, felhasználónév és jelszó felírása
 regisztráció gomb
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
 bejelentkezés a felhasználónevével és jelszavával
 beiratkozás az általános iskolába
https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E&t=19s
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
Belépés szülőknek, akik rendelkeznek belépési jogosultsággal (iskolánkba már jár gyermekük)
https://bit.ly/2xN6vAR

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.
A beiratkozással egy időben a két tanítási nyelvű oktatást választó szülők, kérem az iskola e-mail címén jelezzék ezen szándékukat. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására április 28-29-én 9-15 óráig van lehetőség a 0625/231020–as telefonszámon előre egyeztetett időpontban.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


Adony, 2020. április 6.


Orthné Horváth Marianna
intézményvezető

Szociális segítő tájékoztatója

gyerekek8

Tisztelt Igazgató Asszony!


A válsághelyzetben az Útkeresés Segítő Szolgálatnál is új munkaforma lépett életbe. Jelenleg ügyeleti rendben fogadjuk ügyfeleinket, a szolgálat telephelyén, élelmiszer adományt osztunk a rászorulóknak, segítjük az idősek ellátását.
A jelenlegi helyzet sajnos sok családban okozhat problémát, akár egyéni, akár családi szinten is. Ha szüksége van valakinek segítő beszélgetésre, konzultációra, tanácsadásra, akár a kialakult állapotról is, kérem keressenek továbbra is bizalommal online, illetve telefonos elérhetőség formájában.
Elérhetőségeim:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát."

Telefon: 06/20- 311-3683

Amennyiben lehetőségük van, kérem osszák meg elérhetőségeimet a kommunikációs csatornán, amin elérik a szülőket.

Minden jót és jó egészséget kívánok!


Üdvözlettel:

Bogár Viktória

óvodai és iskolai szociális segítő

Tájékoztató

 

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról a 2020/2021-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésben vesz részt.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásra a köznevelésért felelős miniszter egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  1. Körzetes óvoda felvételi eljárása:

Adony körzetének meghatározása a https://kir.hu/korzet honlapon található meg. 

Adonyban a lakóhely szerinti kötelező körzettel rendelkező óvoda az Adonyi Hóvirág Óvoda.

Az Adonyi Hóvirág Óvoda, az Adony városában állandó lakcímmel rendelkező gyermekeket, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, automatikusan felveszi.
Ha a szülő a kötelező körzetes óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. 
A felvételről az intézmény levélben értesíti a szülőket.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. 


Kérjük Önöket, hogy ettől függetlenül telefonon vagy e-mailben (lehetőleg e-mailben) vegyék fel a kapcsolatot az óvodával és jelezzék szándékukat:
Telefon: 06/25/504-465, 504-466, vagy 06/70/ 365-13-83.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Azok a szülők, akiknek gyermeke augusztus 31. után született, de 2020 év során betölti a 3. életévét és igénybe szeretné venni az óvodai ellátást, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldhetik jelentkezésüket, amely tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét, idejét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, anyja nevét, apa nevét, gyermek TAJ számát és egy elérhetőséget.
A felvételre a fennmaradó szabad helyek függvényében van lehetőség.

  1. A kötelező körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása

 
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratozásokat április 2. és 20. között tartja meg.


Gyakori kérdések


     1. A település kötelező felvételt biztosító óvodája

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni.
Az intézményekben, illetve a települési önkormányzatoknál a helyben szokásos módon.


      2. Felmentés kérése, a kötelező óvodakezdés elhalasztása

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.
A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.


       3. Külföldön való tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.
A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírussal történő fertőzés megelőzése érdekében az óvodai beiratkozással kapcsolatos kérdésekben kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon és érdeklődjön.

Steinmann Katalin
intézményvezető

Telefon: 06-25-504-465; 504-466; 06/30- 365-17-69
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Márciusi programok

 

hv4

 

MÁRCIUS

 

03.16,17,18.

Anyák napi fényképezkedés:

Hétfő: Pillangó- , Süni-, Napsugár csoport

Kedd: Halacska-,Cica-, Micimackó csoport

Szerda: Testvérek és a lemaradók

 

03.13.

Március 15. Ünnepély a csoportok szervezésében

Séta a Templomkerthez nemzetiszínű zászlók elhelyezése

Kokárda tűzés

 

03.20.

Víz napja - Napsugár csoport szervezésében

Péntekre kék pólót kérünk

 

03.23. 16.30.

Szülői értekezlet

 

 

Februári programok

 

gyerekek5

 

02.08.

19.00 ó.

Óvodabál

02.12.

Fogászati szűrés: Süni-, Napsugár csoport

   
02.13.

Szülői értekezlet az iskola szervezésében

   
02.14.

Farsangi mulatság

   
02.17.

16.00

„Kütyü”- és internethasználat

   
   
02.19- től 02.26-ig

Sulizsák- használt ruhák gyűjtése

02.26.

Sulizsák – szállítás

"Kütyü" - és internethasználat c. előadás

 

kütyü

 

Kedves Szülök!

Előadást szervezünk 2020. február 17- én 16. 00 órától:

"Kütyü"- és internethasználat címmel

Kiss Dénes rendőr őrnagy előadásában.

Jelentkezni a faliújságra kifüggesztett íven lehet!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Óvodavezetőség

Étkezési térítési díj

index2

 

Óvodai térítési díj befizetése az óvodában

2020. febr. 03. HÉTFŐ 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
2020. febr. 04. KEDD 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00

Kérjük a befizetési időpontok pontos betartását!
Térítési díj befizetés elmaradása esetén nem tudunk étkezést biztosítani!

Óvodavezetőség

Karácsonyi köszöntő

 

 

Balogh József:
Mit kívánok?

Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs, jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok az Adonyi Hóvirág Óvoda  dolgozóinak nevében:

Steinmann Katalin
intézményvezető

Decemberi programok

karácsonyi

12.06.

10.00 órától

Mikulás ünnepség a KKKK. szervezésében

Mikulás várás az óvodában

12.13.

10.00 órától

Morzsák előadásában:

Karácsonyi vendégség

mesejáték

12.17.

10.00 óra

Karácsonyi ünnepi műsor a Micimackó csoport szervezésében a Szűz Mária Gondozóházban

12.19.

16.30.

Karácsonyi ünnepi műsor a Micimackó csoport előadásában

/Micimackó csoport szülei részére/

12.20.

9.30 óra

Karácsonyi ünnepség - műsor a Micimackó csoport szervezésében

17.00

óra

Felnőtt karácsony az óvodában

12.23-án és

12.30 -31-ig

Gyermek felügyelet.

Nevelési értekezlet

 

gyerekek2

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019.november 14-én (csütörtökön) nevelési értekezletet tartunk!

Ezen a napon az óvoda zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

Óvodavezetés

A weboldalunk működtetése során sütiket használunk és adatokat kezelünk. A "Tovább" gombra kattintással olvashatja el a sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkat és az adatkezelési tájékoztatónkat!